Marketing na društvenim mrežama

Marketing na društvenim mrežama

  • Marketing na društvenim mrežama je upotreba platformi i veb lokacija na društvenim mrežama za promociju proizvoda ili usluge.

  • Iako su termini e-marketing i digitalni marketing i dalje dominantni u akademskoj zajednici, marketing na društvenim mrežama postaje sve popularniji i za praktičare i za istraživače.

Želite da započnete projekat sa nama?