Marketing na društvenim mrežama

Šta je marketing na društvenim mrežama?

Marketing na društvenim mrežama je upotreba platformi i veb lokacija na društvenim mrežama za promociju proizvoda ili usluge.

Iako su termini e-marketing i digitalni marketing i dalje dominantni u akademskoj zajednici, marketing na društvenim mrežama postaje sve popularniji i za praktičare i za istraživače.