Izrada internet prodavnica

Šta je izrada internet prodavnica?

E-commerce je aktivnost elektronske kupovine ili prodaje proizvoda na mrežnim uslugama ili putem Interneta.