Content Marketing

Content Marketing

  • je oblik marketinga usmeren na stvaranje, objavljivanje i distribuciju sadržaja za ciljanu publiku na mreži.

  • Preduzeća ga često koriste za postizanje sledećih ciljeva: privlačenje pažnje i generisanje potencijalnog klijenta, proširivanje baze kupaca, generisanje ili povećanje prodaje na mreži, povećanje svesti o brendu ili kredibilitet i angažovanje mrežne zajednice korisnika.

Želite da započnete projekat sa nama?